Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Khoa Khoa Ngoại Tai Mũi Họng
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN K
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức