Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa nội soi tiêu hóa bệnh viện đa khoa tâm anh
Nơi công tác
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức