Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (8/1982 - nay)
Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (6/2004 - 2015)
Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình Việt Đức (12/2010 - 2015)
Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (12/2010 - 2015)
Giải thưởng và ghi nhận
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam (10/2010 đến nay)
Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Đông Nam Á (2018 đến nay)