Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKII. Nguyễn Văn Thắng.
Nơi công tác
  • Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKII. Nguyễn Văn Thắng
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Phụ III (Phụ Ung thư) – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức