Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKII. Nguyễn Văn Thắng.
Nơi công tác
  • Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKII. Nguyễn Văn Thắng
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Phụ III (Phụ Ung thư) – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội