Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Trưởng phòng Thần kinh chung Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Công tác tại Khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai (1998 đến nay)
Trên 35 năm kinh nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội Thần kinh học Việt Nam
Thành viên Hội Thần kinh cơ Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội