Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Sơ sinh
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Nguyên trưởng khoa Sơ sinh - Bệnh viện Saint Paul (Xanh- Pôn)
Bác sĩ khoa Nhi sơ sinh- Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Bác sĩ khoa sơ sinh bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Phòng
Bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Ủy viên ban chấp hành Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội
Ủy viên ban chấp hành Hội Nhi khoa Bệnh viện Xanh Pôn
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội