Giới thiệu
Chức vụ
Phụ trách Đơn nguyên Răng - Hàm - Mặt
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức