Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
1/2000 - 9/2007: Bác sĩ tại Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM: khám điều trị nhi - dinh dưỡng, khám tư vấn tiêm chủng, quản lý các chương trình dinh dưỡng - sức khỏe quốc gia, thực hiện các dự án can thiệp, đào tạo huấn luyện và truyền thông giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe
10/2007 - 3/2011: Nghiên cứu sinh về Dinh dưỡng tại Đại học Nihon Joshi (Japan Women’s University), Tokyo, Nhật bản và thực hành tại Đại học Y khoa Jichi (Jichi Medical University), Saitama, Nhật bản
4/2011 - 6/2016: Tiến sĩ tiếp tục công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM, được bổ nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Dinh dưỡng cộng đồng:
Tổ trưởng tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng tại TP. HCM và điều phối viên chương trình sống còn và phát triển của dự án Bạn hữu trẻ em (Unicef) tại TP. HCM, giảng viên chương trình đào tạo liên tục dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng và giảng viên thỉnh giảng Đại học Nông Lâm
8/2016 - đến nay: bác sĩ Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm TP. HCM
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội