Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Tim mạch can thiệp - Trung tâm Tim mạch
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
1/2006 - 7/2017: Khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp - Bệnh viện Trung Ương Huế
2017 - nay: Khoa Nội tim mạch - Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tim mạch Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội