Giới thiệu
Chức vụ
Phó viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nhi Trung Ương
Kinh Nghiệm
4/2020 – nay: Phụ trách Khoa Hô hấp I, Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương
2011-2018: Phó viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em; Trưởng khoa tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2010 -2011: Phó trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em; Trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2008 -2009: Phó trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện; Trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2006 -2007: Bác sỹ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
2004 -2005: Bác sỹ Intert de l’hopital, Cộng hòa Pháp
1995-2004: Bác sỹ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội