Trần Thanh Tú

PGS.TS.BS Trần Thanh Tú

Ghi nhớ
5
2756
Nhi
18/879 Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
4/2020 – nay: Phụ trách Khoa Hô hấp I, Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương
2011-2018: Phó viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em; Trưởng khoa tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2010 -2011: Phó trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em; Trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2008 -2009: Phó trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện; Trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2006 -2007: Bác sỹ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
2004 -2005: Bác sỹ Intert de l’hopital, Cộng hòa Pháp
1995-2004: Bác sỹ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
2011: Tiến sĩ Y khoa
2011: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
1995: Thạc sĩ chuyên ngành Nhi khoa, ĐH Y Hà Nội
1991: Tốt nghiệp Bác sĩ Nhi khoa, ĐH Y Hà Nội

Phó viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung Ương
5.0
Thái độ phục vụ:
5
Thời gian chờ đợi:
5
Vệ sinh, sạch sẽ:
5
Được giới thiệu:
80% (2115)

Tìm kiếm bác sĩ theo Chuyên Khoa