Giới thiệu
Chức vụ
Phó viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nhi Trung Ương
Kinh Nghiệm
4/2020 – nay: Phụ trách Khoa Hô hấp I, Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương
2011-2018: Phó viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em; Trưởng khoa tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2010 -2011: Phó trưởng phòng Nghiên cứu DT và Cộng đồng, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em; Trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2008 -2009: Phó trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện; Trưởng khoa Khoa điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương
2006 -2007: Bác sỹ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
2004 -2005: Bác sỹ Intert de l’hopital, Cộng hòa Pháp
1995-2004: Bác sỹ điều trị khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức