Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (7)
 • Phạm Đức Thịnh

  Phạm Đức Thịnh

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
  Phi Nga

  Phi Nga

  Bác sĩ CKII

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
  Hán thanh loan

  Hán thanh loan

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
  Nguyễn Anh Quân khám

  Nguyễn Anh Quân khám

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
 • BSCK II – Cao Độc Lập

  BSCK II – Cao Độc Lập

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
   BSCK I – Từ Đức Sắc

  BSCK I – Từ Đức Sắc

  Bác sĩ CKI

  Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
  Bùi Xuân Quyền

  Bùi Xuân Quyền

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  17h07 28-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  HÀi lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  14h01 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng với dịch vụ của bệnh viện

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h52 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h29 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h28 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h27 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h27 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h27 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng với thái độ khám chữa bệnh ơ đây

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h26 27-07-2020

 • Nguyễn Anh Quân

  Hài lòng với thái độ khám chữa bệnh ơ đây

  • Sẽ giới thiệu cho người thân?

  11h25 27-07-2020

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày