Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Đặng trần chiến

  Đặng trần chiến

  Bác sĩ CKI

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ
  Nguyễn thị nga

  Nguyễn thị nga

  Bác sĩ CKI

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ
  Đặng đình hùng

  Đặng đình hùng

  THS.BS

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày