Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (8)
 • Duy Thị Thạo

  Duy Thị Thạo

  Bác sĩ CKII

  Sản khoa - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
  Nguyễn Thị Thu

  Nguyễn Thị Thu

  Bác sĩ CKI

  Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
  Nguyễn Thị Liễu

  Nguyễn Thị Liễu

  Bác sĩ

  Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
  Nguyễn Thị Xuân

  Nguyễn Thị Xuân

  Bác sĩ CKI

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
 • Lê Doan Thoan

  Lê Doan Thoan

  Bác sĩ

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
  Bùi Thị Xuân

  Bùi Thị Xuân

  Bác sĩ

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
  Đoàn Thịnh Trường

  Đoàn Thịnh Trường

  THS.BS

  Tim Mạch - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
  Trần Như Dũng

  Trần Như Dũng

  Bác sĩ CKII

  Tim Mạch - Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày