Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Nguyễn anh quân

  Nguyễn anh quân

  Bác sĩ CKII

  Sản khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
  Nguyễn Phạm Ý Nhi

  Nguyễn Phạm Ý Nhi

  TS.BS

  - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
  Tạ Quang Mậu

  Tạ Quang Mậu

  THS.BS

  - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
  Lê Minh Sơn

  Lê Minh Sơn

  TS.BS

  Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Nguyễn Văn Hà

  Nguyễn Văn Hà

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày