Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Nguyễn thị thúy hằng

  Nguyễn thị thúy hằng

  THS.BS

  Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
  Võ Thị Mỹ Hòa

  Võ Thị Mỹ Hòa

  THS.BS

  Nhi Hô hấp - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày