Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Nguyễn Quốc Hồng

    Nguyễn Quốc Hồng

    Bác sĩ CKI

    Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Da liễu Hà Nội - Cơ sở 3
Dịch vụ (0)
  • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày