Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Nguyễn văn sanh

  Nguyễn văn sanh

  THS.BS

  Phẫu Thuật mắt - Bệnh viện Mắt kĩ thuật cao Hà Nội
  Nguyễn thị bích ngọc

  Nguyễn thị bích ngọc

  THS.BS

  Khúc xạ - Bệnh viện Mắt kĩ thuật cao Hà Nội
  Ngô thu lan

  Ngô thu lan

  THS.BS

  Khám bệnh - Bệnh viện Mắt kĩ thuật cao Hà Nội
Dịch vụ (0)
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày