Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Đỗ Thị Kim Dung

  Đỗ Thị Kim Dung

  Bác sĩ CKI

  Nội VI - Bệnh viện Phổi Hà Nội
  Nguyễn Văn Chiến

  Nguyễn Văn Chiến

  Bác sĩ CKI

  Gây mê hồi sức - Bệnh viện Phổi Hà Nội
  Hoàng Văn Huấn

  Hoàng Văn Huấn

  TS.BS

  Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Phổi Hà Nội
  Nguyễn Mạnh Tiến

  Nguyễn Mạnh Tiến

  Bác sĩ CKI

  Khám bệnh - Bệnh viện Phổi Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày