Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Diêm Thị Thanh Thủy

    Diêm Thị Thanh Thủy

    Bác sĩ CKII

    Sản khoa - Bệnh viện phụ sản Hà Nội - Cơ Sở 1
  • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày