Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (10)
 • Lê Thị Thúy

  Lê Thị Thúy

  Bác sĩ CKII

  Khoa Tâm thần người cao tuổi - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Trần Thu Hà

  Trần Thu Hà

  Bác sĩ CKI

  Khoa Tâm thần người cao tuổi - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyễn Văn Tuấn

  TS.BS

  Lạm dụng chất và Thực tổn - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Dương Ngọc Sơn

  Dương Ngọc Sơn

  THS.BS

  Lạm dụng chất và Thực tổn - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
 • Ngô Thị Thanh Hòa

  Ngô Thị Thanh Hòa

  Bác sĩ CKII

  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Trần Cao Cường

  Trần Cao Cường

  THS.BS

  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Lê Văn Cường

  Lê Văn Cường

  THS.BS

  Cấp tính nam - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Trần Thị Thu Phương

  Trần Thị Thu Phương

  Bác sĩ CKII

  Cấp tính nam - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
 • Đỗ Văn Thắng

  Đỗ Văn Thắng

  Bác sĩ CKII

  Cấp tính nữ - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
  Hoàng Thị Xuyến

  Hoàng Thị Xuyến

  Bác sĩ CKI

  Cấp tính nữ - Bệnh Viện Tâm Thần Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày