Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (7)
 • Chu Văn Tấn

  Chu Văn Tấn

  Bác sĩ CKI

  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
  Chu Thị Lê Hằng

  Chu Thị Lê Hằng

  Bác sĩ CKI

  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
  Lê Thanh Tùng

  Lê Thanh Tùng

  Bác sĩ CKII

  Ngoại Chấn Thương - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
  Phạm Quang Thuận

  Phạm Quang Thuận

  TS.BS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
 • Nhâm Văn Lạc

  Nhâm Văn Lạc

  Bác sĩ CKI

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
  Vũ Minh Tân

  Vũ Minh Tân

  Bác sĩ

  Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
  Trần Danh Phương

  Trần Danh Phương

  THS.BS

  Y học cổ truyền - Bệnh viện Thể thao Việt Nam
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày