Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Đặng Hùng Minh

  Đặng Hùng Minh

  TS.BS

  Hô hấp - Phòng khám Đa khoa Đông Đô
  Lê Hoàn

  Lê Hoàn

  THS.BS

  Hô hấp - Phòng khám Đa khoa Đông Đô
  Vũ Văn Giáp

  Vũ Văn Giáp

  TS.BS

  Hô hấp - Phòng khám Đa khoa Đông Đô
  Phạm Thị Lệ Quyên

  Phạm Thị Lệ Quyên

  THS.BS

  Hô hấp - Phòng khám Đa khoa Đông Đô
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  THS.BS

  Hô hấp - Phòng khám Đa khoa Đông Đô
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày