Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Phạm Thị Lan Hương

  Phạm Thị Lan Hương

  Bác sĩ CKII

  Nội Tiêu hoá - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Nguyễn Duy Thắng

  Nguyễn Duy Thắng

  PGS.TS

  Nội Tiêu hoá - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Nghiêm Đình Phàn

  Nghiêm Đình Phàn

  PGS.TS

  Ngoại tổng hợp - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Đào Văn Long

  Đào Văn Long

  GS.TS

  Nội Tiêu hoá - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long