Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (9)
 • Phạm Thị Lan Hương

  Phạm Thị Lan Hương

  Bác sĩ CKII

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Nguyễn Duy Thắng

  Nguyễn Duy Thắng

  PGS.TS

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Nghiêm Đình Phàn

  Nghiêm Đình Phàn

  PGS.TS

  Ngoại tổng hợp - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Đào Văn Long

  Đào Văn Long

  GS.TS

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
 • Đào Việt Hằng

  Đào Việt Hằng

  TS.BS

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Nguyễn Linh Chi

  Nguyễn Linh Chi

  Bác sĩ

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Lâm Hữu Hoà

  Lâm Hữu Hoà

  Bác sĩ

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
  Nguyễn Thị Phíp

  Nguyễn Thị Phíp

  THS.BS

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
 • Thảo Linh

  Thảo Linh

  Điều dưỡng

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội