Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Vũ Đình Hùng

  Vũ Đình Hùng

  PGS.TS

  Nội tổng hợp - Phòng Khám Đa Khoa Vietlife MRI Trần Bình Trọng
  Trần Quốc Khánh

  Trần Quốc Khánh

  THS.BS

  Ngoại tổng hợp - Phòng Khám Đa Khoa Vietlife MRI Trần Bình Trọng
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày