Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bác sĩ

  Ngoại tổng hợp - Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà
  Đặng Thị Thu Nguyệt

  Đặng Thị Thu Nguyệt

  Bác sĩ

  Sản khoa - Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà
  Phạm Thị Hoa Hồng

  Phạm Thị Hoa Hồng

  TS.BS

  Sản phụ khoa - Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày