Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (11)
 • Mai Thị Hội

  Mai Thị Hội

  TS.BS

  Nội soi tiêu hóa - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Nguyễn Khoa Diệu Vân

  Nguyễn Khoa Diệu Vân

  PGS.TS

  Nội tiết & Đái tháo đường - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Nguyễn Thị Phương Thủy

  Nguyễn Thị Phương Thủy

  TS.BS

  Cơ Xương Khớp - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Nguyễn Trung Liêm

  Nguyễn Trung Liêm

  THS.BS

  Nội soi tiêu hóa - Phòng khám đa khoa VIP 12
 • Dương Minh Thắng

  Dương Minh Thắng

  TS.BS

  Nội soi tiêu hóa - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Lê Danh Vinh

  Lê Danh Vinh

  TS.BS

  Thận - Tiết niệu - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Trần Hữu Thông

  Trần Hữu Thông

  TS.BS

  Nội tổng hợp - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Mai Duy Tôn

  Mai Duy Tôn

  PGS.TS

  Nội tổng hợp - Phòng khám đa khoa VIP 12
 • Nguyễn Văn Chi

  Nguyễn Văn Chi

  PGS.TS

  Nội tổng hợp - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Nguyễn Quang Bảy

  Nguyễn Quang Bảy

  TS.BS

  Nội tiết & Đái tháo đường - Phòng khám đa khoa VIP 12
  Hà Thị Minh Nguyệt

  Hà Thị Minh Nguyệt

  TS.BS

  Thần kinh - Phòng khám đa khoa VIP 12