Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (7)
 • Nguyễn Trọng Hưng

  Nguyễn Trọng Hưng

  PGS.TS

  Nội Thần kinh - Phòng Khám Meditec
  Ngô Văn Toàn

  Ngô Văn Toàn

  PGS.TS

  Ngoại tổng hợp - Phòng Khám Meditec
  Nguyễn Thị Lưu Phương

  Nguyễn Thị Lưu Phương

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Phòng Khám Meditec
  Nguyễn Thị Tuyết Vân

  Nguyễn Thị Tuyết Vân

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Phòng Khám Meditec
 • Hoàng Đức Bách

  Hoàng Đức Bách

  THS.BS

  Nội tổng hợp - Phòng Khám Meditec
  Mai Thị Hội

  Mai Thị Hội

  TS.BS

  Nội soi tiêu hóa - Phòng Khám Meditec
  MRI

  MRI

  Bác sĩ

  Ngoại tổng hợp - Phòng Khám Meditec
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội