Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (7)
 • Trần Anh Tuấn

  Trần Anh Tuấn

  PGS.TS.BS

  Mắt - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
  Hà Huy Tài

  Hà Huy Tài

  PGS.TS.BS

  Mắt Trẻ Em - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
  Vũ Thị Hồng Châu

  Vũ Thị Hồng Châu

  TS.BS

  Mắt - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
  Lê Thuý Quỳnh

  Lê Thuý Quỳnh

  TS.BS

  Mắt Trẻ Em - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
 • Đinh Thị Phương Thuỷ

  Đinh Thị Phương Thuỷ

  THS.BS

  Mắt - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
  Trần Ngọc Hưng

  Trần Ngọc Hưng

  THS.BS

  Mắt - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
  Phạm Thị Hồng Dương

  Phạm Thị Hồng Dương

  THS.BS

  Mắt - Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội