Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

Bệnh viện Medlatec Hà Nội Gói khám cho: Nam+Nữ 891.000đ 9
Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

Gói xét nghiệm sàng lọc cúm như Cúm A, cúm B test nhanh. Mẫu bệnh phẩm nên được lấy trong vòng 4 ngày kể từ khi phát hiện triệu chứng để đảm bảo độ chính xác

1. Danh mục Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

Stt

Tên xét nghiệm

Giá xét nghiệm

1

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser ( XN 1000 – Symex)

139.000 VNĐ

2

CRP định lượng

119.000 VNĐ

3

AST (GOT)

39.000 VNĐ

4

ALT (GPT)

39.000 VNĐ

5

GGT

49.000 VNĐ

6

Ure máu

49.000 VNĐ

7

Creatinin máu

39.000 VNĐ

8

Điện giải đồ (Na, K, CL)

69.000 VNĐ

9

Cúm AB nhanh

349.000 VNĐ

2. Mô tả Gói xét nghiệm sàng lọc cúm

* Ý nghĩa gói dịch vụ:

Gói bao gồm:

- Các xét nghiệm đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh để có thái độ xử trí phù hợp.

+ Cúm A, cúm B test nhanh. Mẫu bệnh phẩm nên được lấy trong vòng 4 ngày kể từ khi phát hiện triệu chứng để đảm bảo độ chính xác

Địa chỉ Số 42, 44 Nghĩa Dũng, Ấp Thạnh Vinh, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Xem đầy đủ