Xét Nghiệm sức khoẻ cơ bản tại nhà cho NỮ

Bệnh viện Medlatec Hà Nội Gói khám cho: Nữ 1.893.000đ 0
Xét Nghiệm sức khoẻ cơ bản tại nhà cho NỮ

Gói Xét Nghiệm sức khoẻ cơ bản tại nhà cho NỮ: Kiểm tra các bệnh lý về máu, các bệnh lý gan, thận, các bệnh lý rối loạn chuyển hoá

1. Danh mục Gói Xét Nghiệm sức khoẻ cơ bản tại nhà cho NỮ

Stt

Tên xét nghiệm

Giá xét nghiệm

1

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser ( XN 1000 – Symex)

129.000 VNĐ

2

AST (GOT)

39.000 VNĐ

3

ALT (GPT)

39.000 VNĐ

4

Bilirubin toàn phần

29.000 VNĐ

5

Bilirubin trực tiếp

29.000 VNĐ

6

GGT

49.000 VNĐ

7

Glucose máu (TN)

39.000 VNĐ

8

HbA1c

149.000 VNĐ

9

Ure máu

49.000 VNĐ

10

Creatinin máu

39.000 VNĐ

11

Uric acid máu

49.000 VNĐ

12

Triglyceride

49.000 VNĐ

13

Cholesterol

39.000 VNĐ

14

HDL-Cholesterol

49.000 VNĐ

15

LDL-Cholesterol

59.000 VNĐ

16

Sắt huyết thanh

59.000 VNĐ

17

Calci máu

49.000 VNĐ

18

Calci Ion

49.000 VNĐ

19

Ferritin

129.000 VNĐ

20

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy bán tự động)

49.000 VNĐ

21

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (Bằng phương pháp thủ công)

49.000 VNĐ

22

FT4

109.000 VNĐ

23

T3

109.000 VNĐ

24

TSH

139.000 VNĐ

25

HBsAg Cobas

99.000 VNĐ

26

Điện giải đồ (Na, K, CL)

69.000 VNĐ

27

HBsAb định lượng

129.000 VNĐ

28

Bilirubin gián tiếp

0 VNĐ

2. Mô tả Gói Xét Nghiệm sức khoẻ cơ bản tại nhà cho NỮ

- Kiểm tra các bệnh lý về máu

- Kiểm tra các bệnh lý gan, thận

- Kiểm tra các bệnh lý rối loạn chuyển hoá

Địa chỉ Số 42, 44 Nghĩa Dũng, Ấp Thạnh Vinh, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Xem đầy đủ