Nội dung chính:

Hội chứng Bardet-Biedl

Tác giả: BS. Đinh Thị Mai Hồng

Tham vấn y khoa: BS. Đinh Thị Mai Hồng

Nguồn tham khảo

Hội chứng Bardet-Biedl, https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6866/bardet-biedl-syndrome

Hội chứng Bardet-Biedl, https://www.webmd.com/children/bardet-biedl-syndrome