Vắc-xin chứa giải độc tố uốn ván, giải độc tố uốn ván hấp phụ