Nội dung chính:

Ác dâm và khổ dâm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một chứng bệnh lệch lạc tình dục.