Nội dung chính:

Ác tính

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ mô tả tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và cuối cùng dẫn đến cái chết.