Nội dung chính:

Adrenaline

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một hormone tuyến thượng thận, còn được gọi là epinephrine. Được dùng để tăng khả năng chiến đấu và phòng vệ.