Nội dung chính:

Aldosterone

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hormone được tiết ra bởi tuyến thượng thận gây ra tình trạng giữ muối và nước.