Nội dung chính:

Alkaloids

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Hợp chất hữu cơ có chưa nitơ, có cấu trúc dị vòng và phức tạp. Tên của các alkaloid thường kết thúc trong chữ -me.