Nội dung chính:

Áp chảo

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ dùng để chỉ cách chiên thức ăn trong chảo ít dầu.