Nội dung chính:

Áp xe

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một vùng tụ mủ.