Nội dung chính:

Bạch cầu ái kiềm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Bạch cầu tham gia vào các phản ứng dị ứng.