Nội dung chính:

Ban phúc

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hành động được thực hiện bởi những người Thầy để hồi phục sức khỏe cho một người nào đó.