Nội dung chính:

Bào

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Cắt thực phẩm thành những miếng vụn bằng cách cọ xát chúng vào một bàn mài.