Nội dung chính:

Bắp thịt ngực

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Dải cơ rộng kéo dài qua ngực.