Nội dung chính:

Bất thường trong nhiễm sắc thể X

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Bất thường về nhiễm sắc thể của nhiễm sắc thể X.