Nội dung chính:

Bệnh căng thẳng thần kinh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Liên quan đến các mối mối liên hệ giữa trí não và cơ thể. Là các rối loạn sinh lý do yếu tố tâm lý gây ra.