Nội dung chính:

Bệnh cấp tính

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Gồm các triệu chứng nguy hiểm và bộc phát nhanh, thời gian chữa trị ngắn.