Nội dung chính:

Bệnh quáng gà

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Không có khả năng nhìn thấy trong ánh sáng mờ hoặc trong đêm tối.