Nội dung chính:

Bệnh trầm cảm sau khi sanh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xảy ra khi người phụ nữ sinh.