Nội dung chính:

Bệnh vàng da

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xảy ra khi cơ thể có hàm lượng bilirubin cao – chất đặc trưng gây ra bệnh vàng da.