Nội dung chính:

Bét, ve

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Loài động vật 8 chân có kích thước nhỏ hơn những con nhện nhỏ 1/20 inch (khoảng 1.2 mm).